YACHTSHOP.SK - Všetko pre Vašu loď nájdete na GLAMI.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Podporuje mojeID

Námorné preukazy

KONTAKT

Certo Sport – Tomáš Čermák

A. Mráza 8
82103 Bratislava

IČO: 35171057

www.kapitani.sk
info@kapitanskykurz.sk
+421 948 888 490

VODCA MALÉHO PLAVIDLA

Medzinárodné oprávnenie pre vedenie malého plavidla na vnútrozemských vodný cestách.

Teraz v akcií skupina A,B za 339 € s DPH

SKUPINA A

odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

SKUPINA B

odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Ponúkame kurz pre osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré môžu absolvovať štátnu skúšku ak sú členom športového klubu a budú vykonávať športovú činnosť, prípadne plávať v rámci tréningu pod dozorom. Viac informácií po tel. kontakte.

TERMÍNY VODCA MALÉHO PLAVIDLA, SKUPINA A A B

TERMÍNY NA ROK 2023 SA PRIPRAVUJU

24.03.2023 - 26.03.2023

14.04.2023 - 16.04.2023

19.05.2023 - 21.05.2023

16.06.2023 - 18.06.2023

14.07.2023 - 16.07.2023

08.09.2023 - 10.09.2023

06.10.2023 - 08.10.2023

Štátna skúška sa uskutočňuje spravidla dva týždne po kurze. O termíne štátnej skúšky rozhoduje Dopravný úrad. Štátna skúška sa môže konať najskôr 10 dní po ukončení kurzu, spravidla v piatok v ranných hodinách. Termín skúšky bude upresnený po podaní dokladov na dopravnom úrade. Štátnu skúšku musí kurzista absolvovať najneskôr do 6 mesiacov od absolvovania kurzu.

(Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínu štátnej skúšky)

TEORETICKÁ ČASŤ VÍKENDOVÉHO KURZU:

piatok 15:00 – 20:00 hod
sobota  8:30 – 14:00 hod
nedeľa  8:30 – 14:00 hod

Termín praktickej plavby bude po dohode s inštruktorom. Je možnosť plávať aj počas víkendu v poobedných hodinách. V prípade záujmu prosím uveďte do poznámky do prihlášky alebo do mailu, že máte záujem o víkendovú praktickú plavbu. Čas praktickej plavby počas víkendu bude v čase 14,00 - cca do 20,00 hod.(čas plavby závisí od ročného obdobia)

OBSAHOM TEÓRIE JE:

Europske právne predpisy pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI

Zákon o vnútrozemskej plavbe Slovenskej republiky 338,

Bezpečnosť, plavebný zemepis, plavebná náuka, základy meteorológie, stavba lodí, lodné strojne sústavy, výbava plavidla.

PRAKTICKÁ ČASŤ KURZU:

sa koná na Dunaji, na našich plavidlách, v stojatých i tečúcich vodách, po absolvovaní teoretickej časti kurzu. Ako jediná škola dbáme na dokonalú prípravu našich kurzistov a preto plávame na úseku Vlčie hrdlo - Bratislava  centrum - Devín, kde každá z týchto lokalít je špecifická pre plavbu svojimi podmienkami. Ako príklad môžme uviesť oblasť plavby Bratislava - Devín, kde je plavebná dráha veľmi členitá a tým patrí medzi najnáročnejšie pre navigáciu na území Slovenska. Taktiež dbáme aby každý náš kurzista s nami naplával 7,5 hodiny pred absolvovaním štatnej skúšky.

OBSAHOM PRAKTICKEJ ČASTI JE:

príprava a plánovanie plavby

kontrola plavidla a výbavy

vyväzovanie a práca s lanom

státie, ovládanie, manévrovanie, kotvenie

záchrana a používanie záchranných prostriedkov

simulácia mimoriadnych situácií ako je zlyhanie motora v prúde, muž cez palubu, topiace sa plavidlo

V CENE DOSTANETE:

skriptá schválené Dopravným úradom divíziou vnútrozemskej plavby

školiacich lektorov s vysokou odbornosťou až 25 ročnou praxou

výukové plavby s kompletnými prevádzkovými nákladmi pre plavidlo

pristavenie rovnakého plavidla na štátnu skúšku

gastro-servis

ĎALŠIE NÁKLADY SPOJENÉ S KURZOM:

poplatok za štátnu skúšku 32.00 EUR

vystavenie preukazu 10 EUR

lekársky posudok (individuálne podľa vlastného lekára)

Možnosť ubytovania v kajutách rovno pri školiacom stredisku. Info o cenách a termínoch prosím emailom na info@kapitanskykurz.sk

Pri zrušení alebo zmene termínu kurzu menej ako 5 dní pred kurzom účtujeme storno poplatok 50% z ceny kurzu.

VELITEĽ NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA

SKUPINA C

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov na mori skupiny C,
je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom do 12 námorných míľ od pobrežia, avšak sila vetra nesmie presiahnuť 4stupeň Beaufortovej stupnice 8m/s.

SKUPINA B

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori skupiny B, je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom s dĺžkou do 24 metrov do 200 námorných míľ od pobrežia.

SKUPINA A

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori bez obmedzení.

PRE ZÍSKANIE PREUKAZU SKUPINY C POTREBUJETE ABSOLVOVAŤ:

Teoretická časť kurzu:


3 až 4 dni podľa rozvrhu kotrý sa pripraví cca 2 týždne pred kurzom. Spravidla kurz prebieha v Piatok, v Sobotu a v Nedeľu počas celého dňa.

Praktická časť kurzu: 200 NM naplávanej praxe potvrdenej certifikovaným kapitánom so záverečnou skúškou.

Preukaz Rádiooprátor: Na vydanie preukazu rádiooperátora je potrebné úspešne vykonanie štátnej skúšky a absolvovanie kurzu rádiooperátor.

TERMÍNY 2023 VNRP, SKUPINA C (POBREŽNÁ PLAVBA DO 12 NM OD POBREŽIA)

Termíny teoretických kurzov plánujeme v dátumoch:

21-24. 09. 2023 - predbežný termín štátnej skúšky 05. 10. 2023

19-22. 10. 2023 - predbežný termín štátnej skúšky 02. 11. 2023

Cena kvalifikačného (teoretického) kurzu a teoretickej skúšky: 450 EUR

V cene kurzu je obsiahnuté:

- štvordenný teoretický kurz

- študijné pomôcky

- skriptá, navigačné pravítka

- celodenné občerstvenie vrátane obeda

Praktický výcvik a následne skúška v Chorvátsku:

praktický výcvik a preskúšanie

Cena praktickej prípravy a skúšky v Chorvátsku

5 dní  500 €

Ak by bol potrebný väčší počet dní na odplávanie 200 míl cena podľa dohody.

TERMÍNY  VNRP, SKUPINA B (MORSKÁ PLAVBA DO 200 NM OD POBREŽIA):

Kurz sa otvára v prípade väčšieho počtu záujemcov

TERMÍNY  VNRP, SKUPINA A (OCEÁNSKA PLAVBA BEZ OBMEDZENIA):

Kurz sa otvára v prípade väčšieho počtu záujemcov

Miesto konania teoretickej časti kurzu VNRP - Bratislava

OBSAHOM TEÓRIE JE:

Základy navigácie

Plavebná náuka

Námorné právo

Zabránenie zrážok na mori podľa (COLREG)

Meteorológia

Zdravoveda

Základy anglického jazyka

Praktická časť kurzu obsahuje:

Preukázanie plavebnej praxe na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami a naplávanými najmenej 200 Námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom motorovom plavidle. (potvrdenie od Kapitána s ktorým ste plávali)

Kondičné plavby pre preukázanie praxe zabezpečujeme individuálne v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku alebo na Slovensku.

Ich obsahom je:

príprava a plánovanie plavby

kontrola plavidla a výbava

vyväzovanie a práca s lanom

ovládanie, manévrovanie, kotvenie, práca s plachtami

záchrana a používanie záchranných prostriedkov

simulácia mimoriadnych situácií

Na každom kurze Veliteľ námorného rekreačného plavidla sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí.

RÁDIOTELEFÓNISTA

Cena teoretického kurzu a skúšky operátora VHF

150 €

Ohľadom termínov na rok 2023 prosím volajte alebo napíšte email.

V cene kurzu je obsiahnuté:

jednodňový teoretický kurz

študijné pomôcky

skriptá

občerstvenie

KONTAKT

Certo Sport – Tomáš Čermák

A. Mráza 8
82103 Bratislava

IČO: 35171057

www.kapitani.sk
info@kapitanskykurz.sk
+421 948 888 490

MTZkY