YACHTSHOP.SK - Všetko pre Vašu loď nájdete na GLAMI.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Podporuje mojeID


QUATRO

Ponúkame Vám možnosť nákupu na splátky cez spoločnosť

QUATRO - Všeobecná úverová banka, a.s.

Informujte sa o možnosti nákupu na splátky u nás alebo priamo v spoločnosti QUATRO.

Na splátky môžete nakúpiť v našej predajni alebo cez náš e-shop. Zmluvu môžete uzatvoriť z pohodlia Vášho domova alebo v našej predajni.


Aká bude výška splátky ?

V našom e-shope pod tlačítkom kúpiť je zobrazené tlačidlo QUATRO na ktoré keď kliknete budete presmerovaný na stránku spoločnosti QUATRO - Všeobecná úverová banka, a.s. kde sa zobrazí kalkulačka ktorá Vám dáva možnosť spočítať si optimálnu variantu nákupu na splátky podľa Vašich potrieb.

Ako objednám tovar na splátky ?

Ak ste si už pozreli výšku splátky a rozhodli ste sa využiť nákup cez spoločnosť QUATRO - Všeobecná úverová banka, a.s. je postup jednoduchý. Vložte do košíka vybraný tovar (ešte pred samotným odoslaním objednáky si u Nás overte dostupnosť tovaru na niektorom z telefónnych čísiel v kontaktoch, napríklad +421903167777 alebo +421903777609. Po overení dostupnosti vyberte niektorý z ponúkaných spôsobov dopravy a vyberte spôsob platby QUATRO. Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete s niečim poradiť ?

Kontaktujte Nás:

+421 903 16 7777 mobil
+421 905 560 257 mobil
+421 903 777 609 mobil
+421 2 5477 7770 pevná linka - pracovný čas
+421 2 4569 2167 pevná linka - mimo pracovný čas

alebo

Kontaktujte spoločnosť QUATRO - Všeobecná úverová banka, a.s.

0850 123 440

Presvedčte sa aj vy, že nákup na splátky môže byť jednoduchý, pohodlný a rýchly!

Nákup na splátky v kamennej predajni:

Nakúpiť na splátky cez Quatro môžete akýkoľvek tovar, ktorý si vyberiete v predajniach našich obchodných partnerov označených logom Quatro.

Predajca za vás vyplní žiadosť, priloží vaše doklady potrebné k schváleniu žiadosti a všetko odošle na posúdenie k nám.

Po schválení žiadosti vám bude vygenerovaný a zaslaný autorizačný SMS kód na vaše mobilné telefónne číslo. Zaslaným kódom podpíšte vašu Zmluvu priamo v predajni bez zbytočného papierovania.

Predajca vám odovzdá tovar a vy si ho môžete spokojne odniesť domov.

Nákup na splátky cez e-shop:

Vložíte ho do košíka a ako spôsob platby si vyberiete nákup na splátky cez Quatro.

Vyplníte svoje údaje vo formulári "Žiadosť o nákup tovaru na splátky" a vyberiete si kombináciu splácania, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Schválenie a podpis zmluvy prebehne jedinečným a rýchlym spôsobom online.

Budete vyzvaný k prihláseniu sa do MOJEJ ZÓNY, všetko vybavíte pohodlne online bez zbytočných papierovačiek.

Po schválení Vám objednaný tovar doručíme.

Aké doklady sú potrebné pre vybavenie nákupu na splátky:

Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady:

Zamestnaný občan
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive - tlačivo nájdete tu.

Živnostník
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)

Starobný alebo výsluhový dôchodca
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu(rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

* Pri posudzovaní klienta má Spoločnosť právo vyžiadať si aj ďalšie doklady. Pri nákupe nad 5 000 € je každý klient posudzovaný individuálne.

Nakupujte čo len chcete!

Dnes si už na splátky cez Quatro nakúpite naozaj čokoľvek. Od bežného spotrebného tovaru ako je čierna a biela technika, výpočtová technika, nábytok, záhradný a stavebný materiál, cez poskytované služby ako sú napr. dovolenky, vodičáky na splátky až po špecializované plastické operácie, alebo odber pupočníkovej krvi. Jednoducho všetko a všade. Nakupovať na splátky je výhodnejšie a zodpovednejšie, ako by ste mali míňať svoje úspory! A navyše si dobu splácania a výšku mesačnej splátky prispôsobíte presne podľa vašich predstáv. Zvolíte si akontáciu od 10 % do 50 % a dobu splácania od 6 mesiacov do 5 rokov.

Poistenie

Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len "Banka") právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení RZ SSUQTR 2014.1 s Generali Poisťovňa, a. s. a ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení č. CFH2025 s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., Vám poskytuje možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka poisteniu nemusíte mať obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť schopnosť splácať Vašu pôžičku. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou.

A) Základný súbor poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pre prípad pracovnej neschopnosti a hospitalizácie úrazom.

B) Komplexného súboru poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania, hospitalizácie úrazom a rekonvalescencie.

Poistné plnenie

Mesačné poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo v prípade nedobrovoľnej straty zamestnania zodpovedá mesačnej splátke pôžičky a v prípade invalidity alebo úmrtia výške nesplateného zostatku pôžičky.

Podmienky

O poistenie môže požiadať fyzická osoba - klient, ktorý uzavrel zmluvu o pôžičke, v rámci ktorej požiadal o poistenie, alebo následne v rámci ponukového konania prejavil vôľu pristúpiť k poisteniu podpisom dodatku k zmluve o pôžičke.
Zároveň spĺňa nasledujúce podmienky:

  • je mladší ako 65 rokov,
  • nebol mu priznaný invalidný dôchodok,
  • nepoberá starobný dôchodok,
  • je zdravý a nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov a za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní.

Pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania platí, že

  • pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah je uzavretý na dobu neurčitú,
  • nie je v skúšobnej dobe (lehote),
  • nedal a ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru,
  • nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer,
  • neobdŕžal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru.

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve s poistením GENERALI nájdete tu.

Poistné

Výška mesačného poistného za každé poistné obdobie tvorí %-nu sadzbu z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o pôžičke a je splatná spolu s pravideľnou mesačnou splátkou úveru.

Poistné riziko

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak nastala práceneschopnosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (30 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou vrátane splátky poistného splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby. 

Poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70%

Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného. 

Poistenie pre prípad úmrtia

Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného. 

Poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania

Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (90 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou pôžičky vrátane splátky poistného splatnou v poistnom období, v ktorom poistený bude 60. deň nezamestnaný. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia straty zamestnania predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby. 

Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň hospitalizácie poisteného počnúc 4. dňom trvania hospitalizácie. 

Poistenie pre prípad následnej rekonvalescencie v dôsledku úrazu

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej rekonvalescenciou poisteného vznikne, v prípade rekonvalescencie poisteného v dôsledku úrazu od 1. dňa trvania rekonvalescencie poisteného, maximálne za dobu rekonvalescencie 15 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň rekonvalescencie poisteného. 

Finančné sprostredkovanie

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len "Banka") ako právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako Samostatný finančný agent (Sprostredkovateľ poistenia) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom NBS, pod registračným číslom 26796 a koná v mene poistiteľa na základe zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy.
Sprostredkovateľ poistenia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Sprostredkovateľa poistenia.

Riešenie sporov

Pre poistenie dojednané podľa RZoP a VPP platí slovenské právo a prípadné otázky, sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia je možné adresovať na poistiteľa a sú vybavované v súlade so štandardnými internými pravidlami poisťovateľa.

Na postup Sprostredkovateľa poistenia pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

 

ZjhlM