YACHTSHOP.SK - Všetko pre Vašu loď nájdete na GLAMI.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Podporuje mojeID

Bezpečnosť a záchrana

Vyberte požadovanú sekciu:


Povinná výbava malých plavidiel

Register plavidiel SR

Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť  vrátane povolenej úžitkovej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon strojného zariadenia je väčší ako 4kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 ma nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.

POVINNÁ VÝBAVA PLAVIDIEL, POUŽÍVANIE VLAJOK A EVIDENČNÉ OZNAČENIE PLAVIDLA

1. Plavidlá, ktoré nepodliehajú registrácii 

Plavidlo bez vlastného strojného pohonu do 500 kg (plachetnice, pramice)
Evidenčné označenie Názov plavidla, ktorým môže byť skratka alebo písmo
Meno a trvalé bydlisko, vlastníka*
Doporučená výbava
 • 2 x veslá  alebo 1x pádlo
 • 1 x vylievačku (špongia)
 • 1 x vyväzovacie lano alebo retiazku dlhšiu ako 5 m
Vlajka Nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Meno a trvalé bydlisko vlastníka musia byť vyznačené na viditeľnom mieste z vnútornej alebo z vonkajšej strany malého plavidla

2. Plavidlá, ktoré podliehajú registrácii

Malé plavidlá (Vodné skútre)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  vodnom skútri (1 – 2 x záchranné vesty)
Vlajka Musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm 

 

Malé plavidlá (Plavidlá bez kajuty – otvorené)
Evidenčnéoznačenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  plavidle bez kajuty(1-12 x záchranné vesty)
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m  alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou  alebo kotva s lanom  dĺžky najmenej 20 m
Vlajka Plavidlá bez kajuty – otvorené musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou do 7 m)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  kajutovom plavidle do 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. do 6 m je          - 1 ks
 2. od 6 do 9 m       – 2 ks
 3. od 9m do 12 m  – 3 ks
 4. nad 12 m          - 4 ks
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou  do  7 m musia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou  nad 7 m)
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb  na  kajutovom plavidle do 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou , alebo kotva s lanom  dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je         – 1 ks
 2. b) od 6 do 9 m     – 2 ks
 3. c) od 9m do 12 m – 3 ks
 4. d) nad 12 m         – 4 ks
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou  nad  7 m musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Hausbóty
Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m  alebo iné záchranné teleso
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je         – 1 ks
 2. b) od 6 do 9 m     – 2 ks
 3. c) od 9m do 12 m – 3 ks
 4. d) nad 12 m         – 4 ks
Vlajka Hausbóty nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm
ZmEyZ