BOATAROUND

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

TOPlist

 

Podporuje mojeID

Bezpečnosť a záchrana

Vyberte požadovanú sekciu:


Každá loď musí mať povinnú výbavu.

Povinná výbava pre plavidlá bez vlastného pohonu s celkovou hmotnosťou vrátane dovoleného 
zaťaženia do 500 kg:

Povinná výbava pre plavidlá do dĺžky 7 m:

 • minimálne dve vyväzovacie laná dlhšie ako 15 m
 • vylievačka
 • záchranné vesty podľa počtu osôb v technickom preukaze 
 • bidlo s háčikom
 • záchranný kruh alebo iné vhodné záchranné teleso
 • lekárnička v rozsahu autolekárničky
 • vedro s lankom
 • 2 veslá alebo pádla
 • akumulátorové svietidlo
 • plavidlá s vlastným strojným pohonom tiež musia mať príslušenstvo k strojnému 
  zariadeniu a náradie na drobné opravy
 • kajutové plavidlá musia mať drenážne čerpadlo / na čerpanie vody z lodného 
  telesa/. Vyústenie sacieho potrubia čerpadla musí byť umiestnené čo najnižšie v 
  trupe plavidla a musí byť vybavené sacím košom /sitkom/.
 • hasiaci prístroj 1 ks do 6 m, 2 ks 6-9 m, 3 ks 9-12 m, 4 ks nad 12 m 
 • ak je na plavidle nainštalovaný varič alebo vykurovacie teleso s otvoreným
  plameňom, musí byť v ich dosahu umiestnená protipožiarna deka
 • na plavidle poháňanom spaľovacím motorom nehorľavá protipožiarna deka
 • plavidlo, ktorého celková hmotnosť vrátene dovoleného zaťaženia je väčšia ako
  500 kg, musí byť vybavené minimálne jednou kotvou. Pri hmotnosti väčšej ako 1000
  kg musí byť vybavené jednou kotvou hlavnou a jednou kotvou pomocnou.
 • na plavidle musí byť namontovaný odpojovač akumulátora a to v jeho čo najbližšej
  vzdialenosti. Medzi odpojovačom a akumulátorom môžu byť pripojené jedine
  automatické čerpadlá alebo iné havarijné zariadenia. Obvody týchto havarijných
  zariadení musia byť samostatne istené.

Povinná výbava pre plavidlá dĺžky viac ako 7 m:

 • minimálne tri vyväzovacie laná dlhšie ako 15 m
 • vylievačka
 • záchranné vesty podľa počtu osôb v technickom preukaze
 • bidlo s háčikom
 • záchranný kruh alebo iné vhodné záchranné teleso
 • lekárnička v rozsahu autolekárničky
 • vedro s lankom
 • 2 veslá alebo pádla
 • akumulátorové svietidlo
 • plavidlá s vlastným strojným pohonom tiež musia mať príslušenstvo k strojnému 
  zariadeniu a náradie na drobné opravy
 • Kajutové plavidlá musia mať drenážne čerpadlo / na čerpanie vody z lodného 
  telesa/. Vyústenie sacieho potrubia čerpadla musí byť umiestnené čo najnižšie v 
  trupe plavidla a musí byť vybavené sacím košom /sitkom/.
 • hasiaci prístroj 1 ks do 6 m, 2 ks 6-9 m, 3 ks 9-12 m, 4 ks nad 12 m 
 • Ak je na plavidle nainštalovaný varič alebo vykurovacie teleso s otvoreným
  plameňom, musí byť v ich dosahu umiestnená protipožiarna deka
 • na plavidle poháňanom spaľovacím motorom nehorľavá protipožiarna deka
 • kajutové a iné plavidlá, ktoré sú určené k dlhodobému pobytu, musia byť vybavené
  buď chemickým WC s odnímateľnou kalovou nádržou, alebo WC, ktoré majú odpad
  vyvedený do zbernej kalovej nádrže.
 • plavidlo, ktorého celková hmotnosť vrátene dovoleného zaťaženia je väčšia ako
  500 kg, musí byť vybavené minimálne jednou kotvou. Pri hmotnosti väčšej ako 1000
  kg musí byť vybavené jednou kotvou hlavnou a jednou kotvou pomocnou.
 • na plavidle musí byť namontovaný odpojovač akumulátora a to v jeho čo najbližšej
  vzdialenosti. Medzi odpojovačom a akumulátorom môžu byť pripojené jedine
  automatické čerpadlá alebo iné havarijné zariadenia. Obvody týchto havarijných
  zariadení musia byť samostatne istené.
Y2EyYjM